Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παρακαλούμε αξιολογήστε τις παρακάτω ενότητες με κλίμακα βαθμολογίας                              

1 (Εξαιρετικό), 2 (Πολύ καλό), 3 (Καλό), 4 (Μέτριο), 5 (Κακό)

(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Πώς θα αξιολογούσατε τη Διοργάνωση της Διημερίδας;
 
Εξαιρετική Πολύ καλή Μέτρια Χρειάζεται βελτίωση Κακή Καμία απάντηση
Συνολική Διοργάνωση
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Διαδικασία Εγγραφών
Εξυπηρέτηση από το Προσωπικό
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Πόσο σημαντικοί ήταν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε τη Διημερίδα;
Πολύ σημαντικός Σημαντικός Μερικά σημαντικός Λίγο σημαντικός Καθόλου σημαντικός Καμία απάντηση
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Θεματολογία
Στρογγυλά Τραπέζια
Διαλέξεις
Ευκαιρίες Δικτύωσης
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)

Η άποψή σας για τη Διημερίδα συγκριτικά με αντίστοιχα Συνέδρια που έχετε παρακολουθήσει 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Θεωρείτε ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση συμφερόντων οικονομικής/εμπορικής φύσεως;
Ποια θέματα δεν συμπεριλήφθηκαν και θα επιθυμούσατε να υπάρχουν στο πρόγραμμα;
Οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια ή προτάσεις που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας;
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Είστε: 
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Είστε: 
 
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Ηλικιακή Ομάδα: 
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Φύλο: