Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Πώς θα αξιολογούσατε τη Διοργάνωση του Συνεδρίου;
Εξαιρετική Πολύ καλή Μέτρια Χρειάζεται βελτίωση Κακή Καμία απάντηση
Συνολική Διοργάνωση
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Διαδικασία Εγγραφών
Εξυπηρέτηση από το Προσωπικό
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Πόσο σημαντικοί ήταν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο ;
Πολύ σημαντικός Σημαντικός Μερικά σημαντικός Λίγο σημαντικός Καθόλου σημαντικός Καμία απάντηση
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Στρογγυλά Τραπέζια
Διαλέξεις
Κλινικά Φροντιστήρια
Subspecialty Day Οφθαλμοπλαστικής
Συνεδρίες Update
Συνεδρίες Fan Club
Πειραματικά Χειρουργεία
Ανακοινώσεις
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες σας από το Συνέδριο;
Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου Καμία απάντηση
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Στρογγυλά Τραπέζια
Διαλέξεις
Κλινικά Φροντιστήρια
Subspecialty Day Οφθαλμοπλαστικής
Συνεδρίες Update
Συνεδρίες Fan Club
Πειραματικά Χειρουργεία
Ανακοινώσεις
Θεματολογία
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Η άποψή σας για το Συνέδριο συγκριτικά με αντίστοιχα συνέδρια που έχετε παρακολουθήσει
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Θεωρείτε ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση συμφερόντων οικονομικής/εμπορικής φύσεως;

Ποια θέματα δεν συμπεριλήφθηκαν και θα επιθυμούσατε να υπάρχουν στο πρόγραμμα;

Τι άλλου είδους Πειραματικά Χειρουργεία θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε μελλοντικά;
Ποιές είναι οι εντυπώσεις σας από το συνέδριο;
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Είστε :
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Ηλικιακή Ομάδα: 
(Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική)
Φύλο